notář

Mgr. Klára Svobodová

Notářka v Praze

Služby

Poskytujeme veškeré notářské služby, včetně ověřování, obchodní a dědické agendy.

Ověřování, výpisy z rejstříků – kontaktní místo Czech POINT

Osvědčování jiných právních skutečností

Obchodní korporace a družstva

Společenství vlastníků jednotek

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Převody nemovitých věcí

Notářské úschovy

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Právní jednání pro případ smrti

Řízení o pozůstalosti

Ve dnech 5.-16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena

Ve dnech 5.- 16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena